การมีร่างกายที่แข็งแรง ใคร ๆ ก็อยากมี และก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย ซึ่งในปัจจุบันผู้คนก็หันมาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น และการเล่นกีฬาแต่ละประเภทนั้น จะต้องมีการเลือกกีฬาที่เหมาะสมกับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสมในด้านสรีระทางร่างกาย ความถนัดหรือทักษะต่าง ๆ แต่การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพนั้นไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือความถนัดในด้านนั้นเป็นพิเศษก็ได้ เพียงแค่มีความชอบและถนัดในส่วนหนึ่งก็สารมารถเล่นได้ เพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายของเราแข็งแรง ไม่ใช่การเล่นเพื่อเป็นอาชีพ kairalifurniture จึงจะพาคุณไปรู้จักกับ “กีฬาเพื่อสุขภาพ” เลือกกีฬาที่ชอบ เล่นกีฬาที่ใช่ ซึ่งจะมีกีฬาอะไรบ้าง ตามไปดูกันเลย

กีฬา คืออะไร?

ก่อนอื่นมารู้กับกับกีฬากันก่อน ซึ่ง กีฬา คือ การเล่น การเล่นเพื่อความแข็งแรงของร่างกายหรือเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน กีฬาเป็นคำที่หมายรวมถึงกิจกรรมการเล่นที่ต้องออกแรงเพื่อประโยชน์ของร่างกายและจิตใจ และที่ต้องใช้สมองเพื่อความเจริญของสติปัญญา กีฬาเป็นการเล่นที่มักใช้แข่งขันกันจึงต้องมีกฎ และกติกาในการเล่น กีฬาบางชนิดต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น และมีสถานที่ที่ใช้เล่น เป็นการเล่นที่ใช้ฝึกร่างกายให้แข็งแรง ฝึกให้รู้จักการยอมรับกฎ ยอมรับกติกาในการเล่น ฝึกให้มีวินัย ฝึกให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และฝึกให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

กีฬา คืออะไร

กีฬาเพื่อสุขภาพ คืออะไร?

ในส่วนของ กีฬาเพื่อสุขภาพ นั้น จะหมายถึง การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายที่มีจุดประสงค์ในการพัฒนาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ปรับปรุงสุขภาพที่ทรุดโทรมให้ดีขึ้น ป้องกันโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการขาดออกกำลังกาย ตลอดจนช่วยแก้ไขหรือฟื้นฟูสภาพร่างกายจากโรคบางอย่าง โดยกีฬาเพื่อสุขภาพจะมีลักษณะที่แตกต่างจากกีฬาแข่งขันอยู่มาก เพราะมิได้เกี่ยวข้องกับชัยชนะ หรือชื่อเสียงเช่นกีฬาแข่งขัน เป็นเพียงหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้มีสุขภาพดี

การเลือกกีฬาเพื่อสุขภาพ

ถ้าหากต้องเลือกเล่นกีฬาแต่ละประเภทนั้น สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงก็คือ ความเหมาะสมและความพร้อมทางด้านร่างกายของผู้เล่น ว่ามีความเหมาะสมกับกีฬาชนิดนั้นหรือไม่ อาจรวมถึงทักษะความถนัดความชอบของแต่ละบุคคล แต่สำหรับการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพนั้น ก็อาจจะคำนึงถึงแค่เพียงความชอบและความถนัดเท่านั้นอาจจะไม่ต้องมีทักษะหรือความถนัดอะไรมากมายก็สามารถเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงได้

การเลือกกีฬาเพื่อสุขภาพ

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหรือการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ทำให้ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเรา โดยทำให้เรามีรูปร่างที่ดี ไม่อ้วนหรือผอมจนเกินไป มีกล้ามเนื้อที่กระชับ มีทรวดทรงที่ดีและได้สัดส่วนอีกด้วย ซึ่งการออกกำลังกายยังเป็นการลดความอ้วน และควบคุมน้ำหนักตัวที่ได้ผลดีที่สุด อีกทั้งทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น เนื่องจากการออกกำลังกายมีการใช้พลังงานมาก ร่างกายจึงต้องการพักผ่อนให้เพียงพอ

ลักษณะของกีฬาเพื่อสุขภาพ

กีฬาทุกชนิดที่ไม่ว่าจะใช้ในการแข่งขัน หรือการละเล่นที่ใช้แรงกาย และแม้แต่การปฏิบัติงานหนัก สามารถนำมาใช้หรือดัดแปลงให้เป็นกีฬาเพื่อสุขภาพได้ทั้งนั้น แต่ทั้งนี้จะต้องจัดให้เข้ากับลักษณะของกีฬาเพื่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้

ลักษณะบังคับ :

–  เหมาะสมกับสภาพร่างกาย

–  สามารถควบคุมความหนักเบาได้ด้วยตัวเอง

–  มีการฝึกความอดทนของระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนเลือด

–  สามารถปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอได้

ลักษณะประกอบ :

–  มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุน้อย  หรือไม่มี

–  ปฏิบัติง่าย  ไม่มีกฎกติกาหรือเทคนิคที่ยุ่งยาก

–  มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ไม่เคร่งเครียด

การเลือกเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพนั้น เป็นเหมือนการเลือกชนิดของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับประโยชน์ ในส่วนของเลือกเล่นกีฬาก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราในด้านสุขภาพ ซึ่งจะทำให้เรามีสุขภาพดี มีร่างกายที่แข็งแรก และยังทำให้มีภูมิคุ้มกันในการเสี่ยงเป็นโรคต่าง ๆ อีกด้วย แต่การเลือกเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพก็ต้องมีการเลือกกีฬาที่เหมาะสมกับตัวเอง หากเลือกกีฬาที่ไม่เหมาะสมหรือยากจนเกินไป ก็อาจจะทำให้ได้รับอันตรายจากการเล่นกีฬาประเภทนั้นได้ ดังนั้นจึงต้องมีการเลือกเล่นกีฬาอย่างระมัดระวังด้วย

และขอแนะนำ 4 กีฬา extreme ทางอากาศที่น่าเล่นและมีความท้าทาย ให้คุณได้ลองเล่น หรือจะลองออกกำลังกายผ่านเกมสนุก ๆ ที่คุณสามารถออกกำลังกายควบคู่กับการเล่นเกมไปด้วยได้ ใน เกมออกกำลังกาย สุดมันส์ เล่นเกมอยู่บ้านก็ผอมได้