ท่า Cool Down ช่วยลดปัญหาอาการบาดเจ็บหลังเล่นกีฬา ที่คุณควรจะยืดกล้ามเนื้อหลังจากที่ออกกำลังกายมาอย่างหนักหน่วง ซึ่งท่าคูลดาวน์เหล่านี้จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อ ลดการดึงตัว ที่เป็นสาเหตุของอาการบาดเจ็บหลังออกกำลังกาย และกลับสู่สภาพปกติหลังจากการใช้งานอย่างหนักหน่วงที่เราอยากจะให้คุณได้ลองทำตามดู

แนะนำ 5 ท่า Cool Down ช่วยลดปัญหาอาการบาดเจ็บหลังเล่นกีฬา

ท่า Cool Down Shoulder Stretch

ท่าที่ 1 Shoulder Stretch

ท่า Shoulder Stretch เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่ ข้อต่อ และคอ โดยวิธีการทำท่านี้ จะเริ่มจากยืนตรง กางขากว้างประมาณไหล่ จากนั้นยกแขนขวาขึ้นตรง ให้อยู่ระดับเดียวกับหัวไหล่ และให้ไขว้แขนไปตรงข้าม ให้มือซ้ายกดแขนขวาชิดอกให้มากที่สุด ทำค้างข้างละ 15 วินาที ทำทั้งหมด 3 เซต

ท่าที่ 2 Standing Side Stretch

ท่า Standing Side Stretch จะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อในส่วนของหลังด้านล่าง ลำตัว และกระดูกสันหลังของคุณ โดยวิธีทำท่านี้จะเริ่มที่ยืนตรง กางขากว้างประมาณไหล่ ชูมือทั้งสองข้างขึ้นด้านบน ให้มืออีกข้างหนึ่งจับอีกข้างไว้ จากนั้นโน้มตัวไปด้านข้าง ให้มือข้างที่จับออกแรงดึงอีกข้าง พยายามโน้มตัวไปด้านข้างให้มากที่สุดจนรู้สึกรั้งที่สีข้าง สำหรับท่านี้ก็ทำค้างข้างละ 15 วินาที ทั้งหมด 3 เซตเช่นเดียวกัน

ท่า Cool Down Triceps Stretch

ท่าที่ 3 Triceps Stretch

ท่า Triceps Stretch จะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณกล้ามแขนด้านหลัง และกล้ามเนื้อเดลทอยด์ ซึ่งท่านี้จะมีวิธีทำโดยการยืนตรง กางขากว้างประมาณไหล่ แล้วชูมือขวาขึ้นเหนือศีรษะ งอข้อศอกให้มือขวาเอื้อมแตะสะบักด้านหลังซ้าย และใช้มือซ้ายกดตรงข้อศอกเอาไว้ ทำค้างข้างละ 15 วินาที ทำทั้งหมด 3 เซต

ท่าที่ 4 Hamstring Stretch

ท่า Hamstring Stretch เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง โดยท่านี้ คุณจะต้องยืนหลังราวจับ สองมือจับราวจับเอาไว้ ก้มตัวโดยใช้ข้อสะโพก หลัง และไหล่ตรงขนานกับพื้น ไม่ใช้เอว พยายามใช้มือจับข้อเท้าหรือปลายเท้าให้ได้ ทำค้างไว้ 15 – 30 วินาที ทำทั้งหมด 3 เซต เพื่อการคลายตัวของกล้ามเนื้อ

ท่าที่ 5 Quadriceps Stretch

ท่า Quadriceps Stretch เป็นท่าที่จะได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อในส่วนต้นขาส่วนหน้า โดยคุณจะต้องยืนตัวตรง ทรงตัวโดยใช้มือขวาจับโต๊ะ เก้าอี้ ราว หรือเสาด้านหน้าเอาไว้ เพื่อใช้เป็นหลักในการยึดเกาะไม่ให้ล้ม แล้วใช้มือซ้ายจับข้อเท้าซ้าย ออกแรงดึงให้เท้าชิดสะโพก โดยหัวเข่าซ้ายต้องไม่เกินหัวเข่าขวา และทำค้างไว้ข้างละ 30 วินาที

และนี่ก็เป็นท่า Cool Down ง่าย ๆ ที่จะช่วยลดปัญหาอาการบาดเจ็บหลังเล่นกีฬาให้กับคุณได้ ให้คุณได้บรรเทาอาการปวดเมื่อยที่อาจจะเกิดขึ้นในตอนเล่นกีฬา และช่วยให้ร่างกายของคุณกลับสู่สภาพปกติเหมือนก่อนที่คุณจะเล่นกีฬานั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะเล่นกีฬาก็ต้องมีการเตรียมร่างกายให้พร้อม ทั้งการวอร์มอัพ ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะไปออกกำลังกาย อาทิ วิ่งแล้วจุก หายใจไม่ทัน และอาจจะบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อได้ เป็นต้น การพักผ่อนที่เพียงพอ การได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ และการดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ร่างกายของคุณมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกาย และจิตใจด้วย

โดเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องใส่ใจในการวอร์มอัพ และคูลดาวน์ให้ดี รวมไปถึงการเลือกกีฬาในการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็ง ไม่เสี่ยงบาดเจ็บ และช่วยส่งเสริมสุขภาพ ทั้งร่างกาย และจิตใจของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น ที่เราอยากจะแนะนำให้คุณได้อ่าน คลิกที่นี่